หน้าแรก >> คอลัมน์ >> สาหร่ายไฟในบ่อเลี้ยงกุ้ง

สาหร่ายไฟในบ่อเลี้ยงกุ้ง

สาหร่ายไฟในบ่อเลี้ยงกุ้ง ภาพที่
สาหร่ายไฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยงกุ้ง
สาหร่ายไฟมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น สาหร่ายร้อน หรือสาหร่ายเหม็น อันเนื่องมาจากกลิ่นเฉพาะตัวของมัน บางครั้งสาหร่ายชนิดนี้เกิดขึ้นในแหล่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความเค็มค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 3-5 ส่วนในพันส่วน) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย เช่น จังหวัดสงขลา มักจะกำจัดสาหร่ายชนิดนี้ออกจากบ่อ เนื่องจากเชื่อว่ากุ้งสามารถกินสาหร่ายชนิดนี้ได้ และจะทำให้เปลือกมีสีเขียวซึ่งผิดแปลกไปจากสีปกติ และส่งผลให้ราคาของกุ้งตกต่ำลง