หน้าแรก >> คอลัมน์ >> สาหร่ายที่มักจะถูกกำจัดทิ้ง

สาหร่ายที่มักจะถูกกำจัดทิ้ง

สาหร่ายที่มักจะถูกกำจัดทิ้ง ภาพที่
สาหร่ายที่ถูกกำจัดทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง
สาหร่ายในวงศ์ Cladophoraceae หลายชนิดเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดปีในคลองส่งน้ำ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำจัดสาหร่ายเหล่านี้ทิ้ง เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้าสาหร่ายเหล่านี้เจริญในบ่อเลี้ยงมากจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ไม่ดี ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงในช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังขัดขวางการดำรงชีวิตของกุ้งอีกด้วย