หน้าแรก >> คอลัมน์ >> แนวคิดใหม่เพื่อใช้สาหร่ายที่ถูกกำจัดทิ้ง

แนวคิดใหม่เพื่อใช้สาหร่ายที่ถูกกำจัดทิ้ง

แนวคิดใหม่เพื่อใช้สาหร่ายที่ถูกกำจัดทิ้ง ภาพที่
กุ้งกุลาดำที่ซ่อนตัวอยู่ในสาหร่าย
คณะผู้จัดทำได้พยายามพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับสาหร่ายวงศ์ Cladophoraceae เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีหลักการ คือ ไม่กำจัดสาหร่ายเหล่านี้แต่ปล่อยให้มันเจริญเติบโตอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งสาหร่ายดังกล่าวสามารถดูดซับธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี และกุ้งยังสามารถกินสาหร่ายได้ถึงแม้จะมีการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปอย่างเพียงพอก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถทนความเค็มได้ในช่วงกว้าง และเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ประโยชน์สาหร่ายเหล่านี้ในระบบการเลี้ยงกุ้งได้ในหลายสภาพความเค็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้