หน้าแรก >> คอลัมน์ >> องค์ประกอบพื้นฐานด้านนิเวศวิทยา

องค์ประกอบพื้นฐานด้านนิเวศวิทยา

องค์ประกอบพื้นฐานด้านนิเวศวิทยา ภาพที่
หอย Stenothyra ที่อยู่บนสาหร่าย Cladophora
สาหร่ายที่อยู่ในระบบการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายนี้จะช่วยทำหน้าที่เป็นที่กำบัง หรือหลบภัย และเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์หน้าดินหลายชนิด เช่น หอยสองฝา และหอยฝาเดียว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสัตว์หน้าดินเป็นตัวช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามธรรมชาติ และยังช่วยเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับกุ้งในระบบการเลี้ยงนี้ได้อีกด้วย