หน้าแรก >> คอลัมน์ >> สาหร่าย Cualerpa สำหรับการบำบัดน้ำ

สาหร่าย Cualerpa สำหรับการบำบัดน้ำ

สาหร่าย Cualerpa สำหรับการบำบัดน้ำ ภาพที่
ทางระบายน้ำซึ่งมีการบำบัดน้ำทางชีวภาพโดยการใช้สาหร่าย Caulerpa
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีส่วนทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากสัตว์น้ำมีการขับถ่ายของเสียในปริมาณมาก การบำบัดน้ำเสียมีหลายวิธีโดยอาจใช้ กระบวนการทางเคมี ทางชีวภาพ หรือทางกายภาพ หนึ่งในวิธีการทางชีวภาพที่มีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย คือ การใช้สาหร่ายบำบัดน้ำ สาหร่าย Caulerpa เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยปลูกสาหร่ายไว้ในบ่อ และปล่อยให้สาหร่ายดูดซับปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้ำ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม วิธีนี้จึงเป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำในธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีค่าใช้จ่ายน้อย