หน้าแรก >> คอลัมน์ >> การเก็บเกี่ยวสาหร่าย Cualerpa

การเก็บเกี่ยวสาหร่าย Cualerpa

การเก็บเกี่ยวสาหร่าย Cualerpa ภาพที่
บริเวณแหล่งอาศัยของสาหร่าย Caulerpa ในจังหวัดตรัง
สาหร่าย Caulerpa racemosa var. corynephora มีลักษณะคล้ายขนนก ชาวบ้านทางภาคใต้ของไทยเรียกเป็นภาษาถิ่นว่า "สาย" ในธรรมชาติสาหร่ายชนิดนี้อาศัยอยู่ตามโขดหิน ก้อนกรวด หรือซากขอนไม้ในพื้นที่ชายฝั่งเขตน้ำขึ้นน้ำลง หรือตามคลองสาขาที่ติดกับทะเล พบปริมาณมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ชาวประมงในพื้นที่ใช้มือเก็บสาหร่ายตามพื้นท้องน้ำ หรือวัสดุต่างๆ และล้างทำความสะอาดขั้นต้นด้วยน้ำทะเลก่อนนำมาส่งขายโดยบรรจุให้สาหร่ายอยู่ในลักษณะกึ่งเปียก และเก็บไม่ให้โดนลม