หน้าแรก >> คอลัมน์ >> สาหร่าย Cualerpa ที่วางขายในตลาด

สาหร่าย Cualerpa ที่วางขายในตลาด

สาหร่าย Cualerpa ที่วางขายในตลาด ภาพที่
สาหร่าย Caulerpa ที่วางขายในตลาดรวมกับผักชนิดอื่นในตลาดสดท้องถิ่นของจังหวัดตรัง
ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เราสามารถพบเห็นสาหร่าย หรือสาย วางขายในตลาดสด โดยเฉพาะตลาดในจังหวัดแถบชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ สตูล ตรัง กระบี่ และภูเก็ต เป็นต้น โดยมักพบวางขายร่วมกับพืชผักพื้นเมืองอื่นๆ ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีในช่วงเวลานั้น โดยแม่ค้าชั่งน้ำหนัก และห่อสาหร่ายด้วยใบตอง หรือใส่ถุงหิ้วพลาสติก ลูกค้าส่วนใหญ่มักซื้อไปรับประทานแบบสด หรือลวกกินเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริก