หน้าแรก >> คอลัมน์ >> การทำประมงอวนติดตาในแนวสาหร่าย Sargassum

การทำประมงอวนติดตาในแนวสาหร่าย Sargassum

การทำประมงอวนติดตาในแนวสาหร่าย Sargassum
การทำประมงในแนวสาหร่ายสกุล Sargassum
แนวสาหร่ายสกุล Sargassum มีความสำคัญกับสัตว์ทะเลจำพวกปลา กุ้ง ปู หอย และหมึก ในด้านของการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ และแหล่งอนุบาล ดังนั้นแนวสาหร่ายเหล่านี้จึงเป็นแหล่งการทำประมงที่ดีสำหรับคนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเล โดยชาวประมงจะทำการวางอวนไว้ในช่วงน้ำขึ้น และจะกู้อวนหลังจากช่วงน้ำลง ชาวประมงหญิงคนหนึ่งที่หาปลาอยู่บริเวณนั้นกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่า "วันนี้จับปลาได้เยอะเลย!" และเรียกให้ดูปลากระบอกที่เธอจับมาได้