หน้าแรก >> คอลัมน์ >> ช่วงมรสุม

ช่วงมรสุม

ช่วงมรสุม ภาพที่
ลักษณะที่อยู่อาศัยของสาหร่ายพิโรเปียบริเวณที่มีคลื่นแรงเนื่องจากอิทธิพล ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์นั้นชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซียมีคลื่นแรง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่ อุณหภูมิผิวน้ำบริเวณโขดหินที่โดนคลื่นซัดรุนแรงสามารถลดต่ำลงถึง 20 องศาเซลเซียสได้ ถึงแม้จะอยู่ในเขตร้อนก็ตาม ซึ่งมีสาเหตุมาจากละอองคลื่นที่ซัดสาด และลมที่พัดอย่างรุนแรงนั่นเอง โดยสาหร่ายพิโรเปีย (Pyropia) สามารถเจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูนี้