หน้าแรก >> คอลัมน์ >> การเก็บเกี่ยวสาหร่ายพิโรเปีย

การเก็บเกี่ยวสาหร่ายพิโรเปีย

การเก็บเกี่ยวสาหร่ายพิโรเปีย ภาพที่
การเก็บเกี่ยวสาหร่ายพิโรเปียบริเวณชายฝั่ง
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งมีความกล้าที่จะเสี่ยงอันตรายในการเก็บสาหร่ายพิโรเปียในช่วงน้ำขึ้น และคลื่นรุนแรง เนื่องจากสาหร่ายชนิดนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงหากนำมาขายแบบสด การเก็บสาหร่ายชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย สามารถเก็บได้โดยใช้มือหยิบสาหร่ายที่ติดอยู่บนก้อนหิน ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ปูนขาวทาปลายนิ้วเพื่อป้องกันการลื่นขณะเก็บสาหร่าย