หน้าแรก >> คอลัมน์ >> ต้มจืดสาหร่าย

ต้มจืดสาหร่าย

ต้มจืดสาหร่าย ภาพที่
ต้มจืดสาหร่าย
หนึ่งในเมนูอาหารไทยขึ้นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสาหร่าย คือ ต้มจืดสาหร่าย ซึ่งเป็นรูปแบบอาหารของประเทศทางเอเชียตะวันออกโดยนิยมใช้สาหร่ายพิโรเปีย สามารถหาซื้อต้มจืดสาหร่ายรับประทานได้ตามร้านอาหารทั่วทุกภาคของไทย ส่วนการบริโภคสาหร่ายพิโรเปียแบบสด จะสามารถพบได้เฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น แต่จะมีการนำเข้าสาหร่ายแห้ง (เพาะเลี้ยงในประเทศจีน) เพื่อมาจำหน่ายในตลาดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเล