หน้าแรก >> คอลัมน์ >> ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเกาะยอ

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเกาะยอ

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเกาะยอ ภาพที่
ยำสายที่มีวางขายในร้านค้าบนเกาะยอจังหวัดสงขลา
สาหร่ายในวงศ์ Gracilariaceae พบเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ในบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะเขตน้ำกร่อยที่มีความลึกไม่มากนัก ยำสาหร่ายผมนาง หรือชื่อตามท้องถิ่นที่เรียกกันในจังหวัดสงขลาว่า "ยำสาย" จึงเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวเกาะยอมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสาหร่ายผมนางมีสรรพคุณเป็นยาระบาย รักษาโรคกระเพาะ และโรคคอพอกได้ หากเดินทางไปแถวชุมชนเกาะยอจะพบเห็นชาวบ้านสูงอายุยำสาหร่ายขายตามเพิงขายของเล็กๆ ริมถนน ซึ่งสามารถซื้อรับประทานได้ในราคาจานละประมาณ 30-35 บาท