หน้าแรก >> คอลัมน์ >> การเก็บรักษาสาหร่ายผมนางเพื่อการบริโภคตลอดทั้งปี

การเก็บรักษาสาหร่ายผมนางเพื่อการบริโภคตลอดทั้งปี

การเก็บรักษาสาหร่ายผมนางเพื่อการบริโภคตลอดทั้งป ภาพที่
การตากแห้งสาหร่ายผมนาง
สาหร่ายผมนางตามธรรมชาติในเกาะยอสามารถเก็บเกี่ยวได้บางฤดูกาลเท่านั้น ชาวบ้านจึงพยายามเก็บรักษาสาหร่ายโดยการตากแห้งเพื่อใช้บริโภคตลอดทั้งปี การตากแห้งสาหร่ายทำได้โดยนำสาหร่ายมาล้างให้สะอาด แล้วนำไปตากแดดไว้ข้ามคืน ทำเช่นนี้จนกว่าสาหร่ายจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เมื่อสาหร่ายแห้ง และขาวได้ที่แล้ว นำใส่ถุงพลาสติก และมัดปากกันความชื้นจะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปี