หน้าแรก >> คอลัมน์ >> สาหร่ายหนามสำหรับฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ

สาหร่ายหนามสำหรับฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ

สาหร่ายหนามสำหรับฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ ภาพที่
ฟาร์มหอยเป๋าฮื้อในจังหวัดภูเก็ต
ในประเทศไทยนั้นสาหร่ายหนามยังไม่เป็นที่นิยมในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ และยังไม่มีผู้บริโภคสาหร่ายชนิดนี้เป็นอาหาร แต่ได้มีการใช้ประโยชน์สาหร่ายชนิดนี้เพื่อบำบัดน้ำ และนำมาเป็นอาหารของสัตว์น้ำบางชนิด เช่น หอยเป๋าฮื้อ ฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้สาหร่ายหนามเพื่อเป็นอาหารให้กับพ่อแม่พันธุ์หอยเป๋าฮื้อ โดยสามารถหาได้ในบางฤดูกาลเท่านั้น คนงานเลี้ยงหอยจะทำความสะอาดบ่อเลี้ยงหอย และเก็บสาหร่ายที่เหลือออกทุกเช้าเพื่อป้องกันสาหร่ายเน่าเสียในบ่อ