หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen
Ceramiales, Rhodomelaceae

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงลักษณะทรงกระบอก แตกออกจากแกนกลางแบบไม่สม่ำเสมอ ส่วนปลายค่อนข้างเรียวแหลม ทิศทางการแตกแขนงเป็นแบบก้นหอย ปลายสุดของแขนงย่อยมีลักษณะเป็นแฉกเรียวแหลมประมาณ 3-5 อัน พบสาหร่ายชนิดนี้ขึ้นบนหิน หรือก้อนกรวด ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนปลายสุดของแขนงย่อย