หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen >> ภาพที่ 3
Ceramiales, Rhodomelaceae

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen ภาพที่ 3

back