หน้าแรก >> Rhodophyta >> Corallinales >> Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux [short branch form]
Corallinales, Corallinaceae

Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux [short branch form]

Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux [short branch form] photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 3.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงสีชมพูที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ แขนงเป็นรูปทรงกระบอก แตกแขนงแบบคู่ ส่วนปลายสุดค่อนข้างแหลม สามารถพบสาหร่ายชนิดนี้ได้บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux [short branch form] ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด