หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Avrainvillea erecta (Berkeley) A. et E. S. Gepp
Bryopsidales, Dichotomosiphonaceae

Avrainvillea erecta (Berkeley) A. et E. S. Gepp

Avrainvillea erecta (Berkeley) A. et E. S. Gepp photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.0 เมตร
ส่วนที่คล้ายใบของสาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะกลมแบน รูปร่างคล้ายไต เจริญจากส่วนคล้ายลำต้นที่เตี้ย ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับส่วนที่คล้ายรากที่มีรูปร่างคล้ายกระเปาะ ซึ่งมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร บริเวณขอบของส่วนที่คล้ายใบมีลักษณะเป็นเส้นเล็กละเอียดที่แตกแขนงแบบคู่ และมีรอยคอดบริเวณส่วนที่แตกแขนง พบบริเวณพื้นทรายละเอียด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Avrainvillea erecta (Berkeley) A. et E. S. Gepp ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Avrainvillea erecta (Berkeley) A. et E. S. Gepp ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเส้นส่วนที่คล้ายใบซึ่งปรากฏรอยคอด (ลูกศร) บริเวณส่วนที่แตกแขนง