หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Avrainvillea lacerata Harvey ex J. Agardh
Bryopsidales, Dichotomosiphonaceae

Avrainvillea lacerata Harvey ex J. Agardh

Avrainvillea lacerata Harvey ex J. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.0 เมตร
ส่วนที่คล้ายใบของสาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะแบนคล้ายพัด เจริญจากส่วนคล้ายลำต้นที่เรียว และเตี้ย ส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายรากมีขนาดเล็ก ซึ่งมีความยาวน้อยกว่า 1 เซนติเมตร เส้นใยของส่วนที่คล้ายใบเรียวยาว และมีรอยคอดบริเวณส่วนที่แตกแขนง พบเจริญอยู่บนพื้นหินที่มีทรายปกคลุมบางๆ ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Avrainvillea lacerata Harvey ex J. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Avrainvillea lacerata Harvey ex J. Agardh ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเส้นใยของส่วนที่คล้ายใบที่มีปลายแหลม ซึ่งปรากฎรอยคอด (ลูกศร) ตรงส่วนที่แตกแขนง