หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Avrainvillea obscura (C. Agardh) J. Agardh
Bryopsidales, Dichotomosiphonaceae

Avrainvillea obscura (C. Agardh) J. Agardh

Avrainvillea obscura (C. Agardh) J. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีส่วนที่คล้ายใบแบน และอัดตัวกันแน่น รูปร่างคล้ายพัด หรือลิ่ม บริเวณขอบมีเส้นสายเล็กๆ ยาวไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่ ส่วนที่ทำหน้าที่ยึดเกาะมีขนาดเล็ก ความยาวน้อยกว่า 2 เซนติเมตร ส่วนปลายของเส้นสายเหล่านี้โค้งมน แตกแขนงแบบคู่ และปรากฏรอยคอดบริเวณส่วนที่แตกแขนง สามารถพบได้บนหินที่มีทรายปกคลุมอยู่ ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ และแอ่งน้ำทะเลขัง

Avrainvillea obscura (C. Agardh) J. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Avrainvillea obscura (C. Agardh) J. Agardh ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเส้นส่วนที่คล้ายใบที่มีปลายโค้งมน และปรากฎรอยคอด (ลูกศร) บริเวณที่แตกแขนง