หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Avrainvillea sp. 1
Bryopsidales, Dichotomosiphonaceae

Avrainvillea sp. 1

Avrainvillea sp. 1 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 1.5 เมตร
ส่วนที่คล้ายใบของสาหร่ายชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายลิ่ม เจริญออกมาจากส่วนคล้ายลำต้นขนาดสั้น ซึ่งต่ออยู่กับส่วนที่คล้ายรากที่มีขนาดเล็ก โดยมีความยาวน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ขอบของส่วนที่คล้ายใบมีลักษณะเป็นเส้นสายเล็กละเอียด ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30-40 ไมโครเมตร ปลายโค้งมน และแตกแขนงแบบคู่ มีรอยคอดบริเวณส่วนที่แตกแขนง พบสาหร่ายชนิดนี้เจริญอยู่บนโขดหินที่ถูกปกคลุมด้วยทราย ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ และแอ่งน้ำทะเลขัง

Avrainvillea sp. 1 ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Avrainvillea sp. 1 ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเส้นส่วนที่คล้ายใบซึ่งปรากฏรอยคอด (ลูกศร) บริเวณส่วนที่แตกแขนง