หน้าแรก >> Chlorophyta >> Siphonocladales >> Boodlea coacta (Dickie) Murray & De Toni
Siphonocladales, Boodleaceae

Boodlea coacta (Dickie) Murray & De Toni

Boodlea coacta (Dickie) Murray & De Toni photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้บิดเป็นเกลียวพันกันอยู่อย่างซับซ้อน ไม่เป็นโครงร่างที่ชัดเจน ซึ่งมีแขนง และแขนงย่อยรูปทรงกระบอกขนาดเล็กเชื่อมติดอยู่ด้วยกัน เส้นแกนหลักมีความกว้าง 150-250 ไมโครเมตร แต่ละปล้องของแขนงค่อนข้างยาว ซึ่งสัดส่วนของความยาวต่อความกว้างมากกว่า 5 เท่า สามารถพบได้บนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ และแอ่งน้ำทะเลขัง หรืออาจพบเจริญอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลด้านในของแนวหิน หรือแนวปะการัง

Boodlea coacta (Dickie) Murray & De Toni ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Boodlea coacta (Dickie) Murray & De Toni ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนแขนง และแขนงย่อย