หน้าแรก >> Chlorophyta >> Siphonocladales >> Boodlea composita (Harvey) Brand
Siphonocladales, Boodleaceae

Boodlea composita (Harvey) Brand

Boodlea composita (Harvey) Brand photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับชนิด Boodlea coacta แต่มีปล้องของแขนงที่สั้นกว่า ซึ่งมีสัดส่วนของความยาวต่อความกว้างน้อยกว่า 5 เท่า เส้นแกนหลักมีความกว้าง 300-400 ไมโครเมตร สามารถพบได้บนโขดหินในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ และแอ่งน้ำทะเลขัง

Boodlea composita (Harvey) Brand ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Boodlea composita (Harvey) Brand ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนแขนงกับแขนงย่อย