หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Bostrychia tenella (Lamouroux) J. Agardh
Ceramiales, Rhodomelaceae

Bostrychia tenella (Lamouroux) J. Agardh

Bostrychia tenella (Lamouroux) J. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองจากบนฝั่ง)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: +0.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีเส้นแกนหลักรูปทรงกระบอกทอด ยาวไปตามวัตถุยึดเกาะ แตกแขนงย่อยออกไปสองทิศทางสลับกันซ้ายขวาในแนวราบ ส่วนปลายของแขนงหลัก และแขนงย่อยโค้งงอลงด้านล่างเจริญเติบโตเป็นกลุ่มอย่างหนาแน่นบนโขดหิน และรอยแตกของหินบริเวณที่โดนคลื่นซัด

Bostrychia tenella (Lamouroux) J. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Bostrychia tenella (Lamouroux) J. Agardh ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนปลายสุดแขนง