หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Bryopsis pennata var. secunda (Harvey) Collins & Hervey
Bryopsidales, Bryopsidaceae

Bryopsis pennata var. secunda (Harvey) Collins & Hervey

Bryopsis pennata var. secunda (Harvey) Collins & Hervey photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 3.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายขนนก มีแกนหลักตั้งตรง ซึ่งบริเวณส่วนปลายโค้งงอไปทิศทางเดียวกัน แขนงย่อยมีการแผ่ขยายไปในทิศทางเดียว พบเจริญบนโขดหิน และก้อนกรวด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Bryopsis pennata var. secunda (Harvey) Collins & Hervey ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Bryopsis pennata var. secunda (Harvey) Collins & Hervey ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของแกนหลักที่ส่วนปลายโค้งงอไปในทิศทางเดียวกัน