หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
Bryopsidales, Bryopsidaceae

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 4.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้รูปร่างคล้ายขนนกเช่นเดียวกับชนิด B. pennata var. secunda ต่างกันที่ส่วนปลายสุดของแกนกลางในสาหร่ายชนิดนี้ตั้งตรง สามารถพบได้บนโขดหิน และก้อนกรวด ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนเส้นแกนหลัก และแขนงย่อย