หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De Clerck
Dictyotales, Dictyotaceae

Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De Clerck

Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De Clerck photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บ้านเพ ระยอง
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงที่ตั้งตรง ลักษณะเป็นแถบพันกันเล็กน้อย แตกแขนงแบบคู่เป็นมุมแหลม แขนงกว้างประมาณ 2-4 มิลลิเมตร ขอบเรียบ และส่วนปลายแหลม สาหร่ายชนิดนี้เจริญเติบโตอยู่บนโขดหิน และพื้นกรวดทราย ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De Clerck ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด