หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa lentillifera J. Agardh
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa lentillifera J. Agardh

Caulerpa lentillifera J. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงที่ตั้งตรงลักษณะคล้ายพวงองุ่นแตกออกมาจากส่วนที่เลื้อยไปตามพื้นผิว ส่วนปลายของแขนงย่อยเป็นทรงกลม ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร ซึ่งแตกปกคลุมหนาแน่นเกือบตลอดความยาวแขนง มีรอยคอดชัดเจนระหว่างปลายแขนงย่อยที่เป็นทรงกลมกับส่วนก้านสั้น สาหร่ายชนิดนี้เจริญบนโขดหิน ก้อนกรวด และพื้นทราย ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นไม่รุนแรง

Caulerpa lentillifera J. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa lentillifera J. Agardh ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของส่วนคอด (ลูกศร) ระหว่างก้านสั้นกับแขนงย่อยที่เป็นทรงกลม