หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann

Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีขนาดเล็กเจริญเติบโตได้สูงถึง 2 เซนติเมตร แขนงย่อยมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม หรือกลมแบนเล็กน้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.0-1.5 มิลลิเมตร สาหร่ายนี้คล้ายกับชนิด C. lentillifera แต่แขนงย่อยของสาหร่ายชนิดนี้ไม่มีรอยคอดระหว่างส่วนปลายที่เป็นทรงกลมกับก้านสั้น พบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง และในแอ่งน้ำทะเลขัง

Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของบริเวณปลายแขนงย่อยที่มีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม