หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa peltata Lamouroux
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa peltata Lamouroux

Caulerpa peltata Lamouroux photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.5 เมตร
แขนงย่อยของสาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะตั้งตรง และส่วนปลายมีลักษณะเป็นแผ่นกลม สามารถเลื้อยยึดเกาะไปตามวัสดุต่างๆ ตัวสาหร่ายมีสีเขียว หรือสีเขียวเข้ม มักพบสาหร่ายชนิดนี้บริเวณใต้แนวร่มโขดหิน หรือซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Caulerpa peltata Lamouroux ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด