หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) Taylor
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) Taylor

Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) Taylor photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีความสูงประมาณ 3-5 เซนติเมตร ส่วนปลายสุดของแขนงย่อยมีรูปร่างเป็นทรงกลม ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร สาหร่ายชนิดนี้คล้ายกับชนิด C. lentillifera แต่ต่างกันที่มีขนาดใหญ่กว่า และไม่มีรอยคอดระหว่างปลายแขนงย่อยทรงกลมกับก้านสั้น พบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนบนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง และแอ่งน้ำทะเลขัง

Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) Taylor ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) Taylor ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของปลายแขนงย่อยทรงกลม ซึ่งไม่มีรอยคอดบริเวณรอยต่อกับก้านสั้น (ลูกศร)