หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa racemosa var. occidentalis (J.Agardh) Børgesen
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa racemosa var. occidentalis (J.Agardh) Børgesen

Caulerpa racemosa var. occidentalis (J.Agardh) Børgesen photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีความสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปลายแขนงย่อยมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมแบนเล็กน้อยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร ไม่มีรอยคอดระหว่างปลายแขนงย่อยที่เป็นครึ่งทรงกลมกับส่วนก้านสั้น พบสาหร่ายชนิดนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนบนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Caulerpa racemosa var. occidentalis (J.Agardh) Børgesen ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa racemosa var. occidentalis (J.Agardh) Børgesen ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของปลายแขนงย่อยครึ่งทรงกลม ซึ่งไม่พบรอยคอดบริเวณรอยต่อกับก้านสั้น