หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa serrulata f. lata (Weber-van Bosse) Tseng
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa serrulata f. lata (Weber-van Bosse) Tseng

Caulerpa serrulata f. lata (Weber-van Bosse) Tseng photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับชนิด C. serrulata var. boryana แต่ต่างกันตรงที่แขนงย่อยของสาหร่ายชนิดนี้จะโค้งบิดเป็นเกลียวขึ้นไปด้านบน พบได้บนพื้นโคลน พื้นทราย หรือบนโขดหินที่ถูกปกคลุมไปด้วยพื้นทรายบางๆ ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่เป็นที่กำบังคลื่น

Caulerpa serrulata f. lata (Weber-van Bosse) Tseng ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa serrulata f. lata (Weber-van Bosse) Tseng ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงย่อยที่โค้งบิดเป็นเกลียว