หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa sertularioides var. longipes (J. Agardh) Collins
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa sertularioides var. longipes (J. Agardh) Collins

Caulerpa sertularioides var. longipes (J. Agardh) Collins photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงตั้งตรงรูปร่างคล้ายขนนก ซึ่งประกอบไปด้วยแขนงย่อยรูปทรงกระบอกที่โค้งขึ้น และปลายแหลม ส่วนโคนของแขนงย่อยนี้ไม่คอดเว้า สามารถพบได้บนโขดหิน ก้อนกรวด และพื้นทราย ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง เช่น โซนแนวราบถัดจากเขตน้ำลงต่ำสุดเป็นต้นไป

Caulerpa sertularioides var. longipes (J. Agardh) Collins ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด