หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh

Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงตั้งตรงรูปร่างคล้ายขนนกเช่นเดียวกับชนิด C. sertularioides แต่แขนงย่อยของสาหร่ายชนิดนี้ค่อนข้างแบน และปลายโค้งรูปร่างคล้ายเคียว ส่วนโคนคอดเว้า พบเจริญบนโขดหิน และก้อนกรวด หรือพื้นทราย ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งทั้งบริเวณที่มีคลื่น และไม่มีคลื่น

Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงย่อยที่แบน และคอดเว้าบริเวณส่วนโคน