หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Caulerpa verticillata f. charoides Weber-van Bosse
Bryopsidales, Caulerpaceae

Caulerpa verticillata f. charoides Weber-van Bosse

Caulerpa verticillata f. charoides Weber-van Bosse photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงย่อยตั้งตรง และแตกออกสองง่าม ซึ่งยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร มีสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้ม พบบนโขดหิน ก้อนกรวด พื้นทรายแข็ง และซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Caulerpa verticillata f. charoides Weber-van Bosse ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Caulerpa verticillata f. charoides Weber-van Bosse ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงย่อยที่แตกออกเป็นสองง่าม