หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne
Ceramiales, Ceramiaceae

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: ชิงโค สงขลา
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะตั้งตรง อยู่รวมกันคล้ายสนามหญ้า แขนงเป็นเส้นสายค่อนข้างเรียว ส่วนบนแตกแขนงแบบคู่ 1-2 ครั้ง มีเส้นสั้นๆ คล้ายหนามขึ้นเป็นวงอย่างต่อเนื่องบริเวณข้อของสาหร่าย ซึ่งส่วนหนามนี้ประกอบด้วยเซลล์ 2 เซลล์ ปลายสุดของแขนงแตกเป็นสองง่ามโค้งเข้าหากัน พบสาหร่ายชนิดนี้เจริญอยู่บนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นแรง

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne ภาพที่ 2
ภาพระยะใกล้ของตัวอย่างแห้ง
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนหนาม และบริเวณปลายสุดของแขนงที่แตกเป็นสองง่าม