หน้าแรก >> Rhodophyta >> Rhodymeniales >> Ceratodictyon scoparium (Montagne & Millardet) Norris
Rhodymeniales, Lomentariaceae

Ceratodictyon scoparium (Montagne & Millardet) Norris

Ceratodictyon scoparium (Montagne & Millardet) Norris photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นแข็งทื่อ และทอดยาวไปตามวัตถุยึดเกาะ รวมตัวเป็นกระจุกบางๆ แขนงแบนตั้งตรง แตกแขนงแบบคู่ หรือแบบสามทาง ส่วนปลายแหลม มีสีแดงเข้มถึงน้ำตาลอมแดง สามารถพบได้บนโขดหิน หรือตามรอยแตกของหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลางถึงรุนแรง

Ceratodictyon scoparium (Montagne & Millardet) Norris ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด