หน้าแรก >> Rhodophyta >> Rhodymeniales >> Ceratodictyon spongiosum Zanardini
Rhodymeniales, Lomentariaceae

Ceratodictyon spongiosum Zanardini

Ceratodictyon spongiosum Zanardini photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: ฉลอง ภูเก็ต
ความลึก
: 2.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้อยู่ร่วมกับฟองน้ำแบบพึ่งพาอาศัยกัน โครงสร้างแข็งคล้ายฟองน้ำ แขนงแบน หรือเป็นทรงกระบอก และปรากฏรูขนาดเล็กจำนวนมากอยู่บนแขนง แต่ละแขนงที่แตกออกมาอย่างไม่สม่ำเสมอมีการเชื่อมต่อถึงกัน ส่วนมากมีสีเขียว แต่จะมีสีม่วงในสภาวะที่มีแสงน้อย สาหร่ายชนิดนี้ทอดนอนไปตามพื้นผิว อยู่รวมกันเป็นก้อนหลวมๆ บนโขดหิน หรือซากปะการังและก้อนกรวด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Ceratodictyon spongiosum Zanardini ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด