หน้าแรก >> Rhodophyta >> Rhodymeniales >> Ceratodictyon spongiosum Zanardini >> ภาพที่ 2
Rhodymeniales, Lomentariaceae

Ceratodictyon spongiosum Zanardini

Ceratodictyon spongiosum Zanardini ภาพที่ 2

back