หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Chaetomorpha brachygona Harvey
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha brachygona Harvey

Chaetomorpha brachygona Harvey photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองเหนือน้ำ)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะยอ สงขลา
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้เมื่อสัมผัสรู้สึกแข็งเล็กน้อย ขนาดเซลล์ยาว 60-100 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 50-70 ไมโครเมตร มี 20-30 นิวคลีไอท์ สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับชนิด Chaetomorpha sp.1 แต่มีเซลล์ขนาดค่อนข้างใหญ่ที่โค้งงอคล้ายบูมเมอแรงแทรกอยู่ในกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกัน พบในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีการเคลื่อนตัวของน้ำเล็กน้อยถึงปานกลาง

Chaetomorpha brachygona Harvey ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด
Chaetomorpha brachygona Harvey ภาพที่ 3
ตัวอย่างที่ย้อมสี haematoxylin (จุดสีดำในแต่ละเซลล์แสดงจำนวนนิวคลีไอท์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์