หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางแก้ว สมุทรสงคราม
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะอ่อนนุ่ม สานรวมกันเป็นกลุ่ม เส้นสายมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม ซึ่งเกิดจากเซลล์รูปทรงกระบอกที่เรียงต่อกัน ไม่มีการแตกแขนง แต่ละเซลล์มีความยาวประมาณ 90-100 ไมโครเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30-40 ไมโครเมตร ในแต่ละเซลล์มี 10-17 นิวคลีไอท์ มักพบล่องลอยอยู่ตามพื้นท้องน้ำ หรือขดพันกันปกคลุมตามวัสดุต่างๆ ในบริเวณที่ไม่มีคลื่นลม เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด
Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing ภาพที่ 3
ตัวอย่างที่ย้อมสี haematoxylin (จุดสีดำในแต่ละเซลล์แสดงจำนวนนิวคลีไอท์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์