หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing >> ภาพที่ 3
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing ภาพที่ 3

back