หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Chaetomorpha linum (Müller) Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha linum (Müller) Kützing

Chaetomorpha linum (Müller) Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอกที่มีความยาว 350-700 ไมโครเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-120 ไมโครเมตรเรียงต่อกันโดยไม่มีการแตกแขนง มีสีเขียวอ่อน พันอยู่รวมกันอย่างหลวมๆ บนสาหร่ายชนิดอื่น ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Chaetomorpha linum (Müller) Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด