หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Chaetomorpha sp.1
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha sp.1

Chaetomorpha sp.1 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางแก้ว สมุทรสงคราม
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับชนิด Ch. ligustica แต่สาหร่ายชนิดนี้เมื่อสัมผัสจะรู้สึกแข็งเล็กน้อย และเซลล์มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งมีความยาว 90-100 ไมโครเมตร และกว้าง 90-100 ไมโครเมตร ในแต่ละเซลล์มีจำนวน 50-70 นิวคลีไอท์ พบกองอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำ หรือพันกันลอยอยู่บนผิวน้ำ ในบริเวณที่ไม่มีคลื่น เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Chaetomorpha sp.1 ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด
Chaetomorpha sp.1 ภาพที่ 3
ตัวอย่างที่ย้อมสี haematoxylin (จุดสีดำในแต่ละเซลล์แสดงจำนวนนิวคลิไอท์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์