หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Chaetomorpha sp. 2
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha sp. 2

Chaetomorpha sp. 2 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองจากบนฝั่ง)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางแสน ชลบุรี
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสั้นๆ และอ่อนนุ่ม อยู่รวมกันคล้ายสนามหญ้า สามารถเติบโตได้จนมีความสูง 1 เซนติเมตร ประกอบไปด้วยเส้นสายบางๆ สีเขียวอ่อนจำนวนมาก ซึ่งเส้นสายแต่ละเส้น คือ เซลล์รูปทรงกระบอกที่เรียงต่อกันโดยไม่มีการแตกแขนง เซลล์มีความยาว 90-120 ไมโครเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30-60 ไมโครเมตร สาหร่ายชนิดนี้สามารถพบได้บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุด หรือแอ่งน้ำทะเลขังตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Chaetomorpha sp. 2 ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด
Chaetomorpha sp. 2 ภาพที่ 3
ตัวอย่างที่ย้อมสี haematoxylin (จุดสีดำในแต่ละเซลล์แสดงจำนวนนิวคลีไอท์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์