หน้าแรก >> Rhodophyta >> Rhodymeniales >> Champia parvula (C.Agardh) Harvey
Rhodymeniales, Champiaceae

Champia parvula (C.Agardh) Harvey

Champia parvula (C.Agardh) Harvey photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงเป็นรูปทรงกระบอกค่อนข้างแบน มีการเรียงตัวเป็นวงแหวนสลับกันอย่างไม่เป็นระเบียบ แขนงย่อยมีลักษณะสั้นทู่คล้ายกระบอง สาหร่ายทะเลนี้มีสีชมพูซีดที่ประกอบด้วยวงสีฟ้าเรืองแสงกระจายเชื่อมกันอยู่ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่อ่อนนุ่ม พบบนโขดหิน หรือเกาะอยู่บนสาหร่ายชนิดอื่น ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Champia parvula (C.Agardh) Harvey ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด