หน้าแรก >> Rhodophyta >> Rhodymeniales >> Champia vieillardii Kützing
Rhodymeniales, Champiaceae

Champia vieillardii Kützing

Champia vieillardii Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะรายา ภูเก็ต
ความลึก
: 1.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงที่ค่อนข้างแบน มีลักษณะเฉพาะเป็นวงแหวน แตกแขนงแบบสลับไม่สม่ำเสมอ แขนงอวบสั้น มีสีชมพูซีดร่วมกับสีฟ้าเรืองแสง เมื่อสัมผัสแล้วรู้สึกอ่อนนุ่ม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนโขดหิน หรือเกาะอยู่บนสาหร่ายชนิดอื่น ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Champia vieillardii Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด