หน้าแรก >> Charophyta >> Charales >> Chara zeylanica Willdenow
Charales, Characeae

Chara zeylanica Willdenow

Chara zeylanica Willdenow photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: ท่าบอน สงขลา
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีความสูง 30-50 เซนติเมตร ประกอบด้วยแกนกลางที่โค้งงอได้ และมีแขนงย่อยแตกล้อมรอบเป็นวงเป็นระยะ บริเวณฐานของแขนงย่อยเหล่านี้ไม่มีเนื้อเยื่อชั้นนอก (cortex) โอโอโกเนีย (อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย) พบอยู่ด้านบนของแอนเทอริเดีย (อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้) ซึ่งทั้งคู่จะอยู่บนข้อของแขนงย่อยเดียวกัน มีเซลล์คล้ายหนามเรียงตัวเป็นวงสองชั้นโค้งขึ้นด้านบน และลงด้านล่างอยู่บนข้อของลำต้น สาหร่ายชนิดนี้มักถูกจัดอยู่ในสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ แต่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่น้ำกร่อย เช่น บริเวณคลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Chara zeylanica Willdenow ภาพที่ 2
ภาพที่บริเวณส่วนฐานของแขนงย่อย
Chara zeylanica Willdenow ภาพที่ 3
โอโอโกเนีย (บน: ลูกศร 1) และแอนเทอริเดีย (ล่าง: ลูกศร 2)