หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Chlorodesmis hildebrandtii A. & E. S. Gepp
Bryopsidales, Udoteaceae

Chlorodesmis hildebrandtii A. & E. S. Gepp

Chlorodesmis hildebrandtii A. & E. S. Gepp photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะรายา ภูเก็ต
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้ประกอบด้วยเส้นสายทรงกระบอก ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70-100 ไมโครเมตร แตกแขนงแบบคู่หลายครั้ง มีสีเขียวเข้ม สามารถเจริญเติบโตได้จนมีความสูงถึง 10 เซนติเมตร อยู่รวมกันเป็นกระจุกบนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดที่มีคลื่นปานกลางถึงรุนแรง

Chlorodesmis hildebrandtii A. & E. S. Gepp ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Chlorodesmis hildebrandtii A. & E. S. Gepp ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเส้นสายทรงกระบอก ซึ่งปรากฏรอยคอด (ลูกศร) บริเวณส่วนที่แตกแขนง